Usługi 

Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Na tlumaczalnia.pl znajdziesz więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do podjęcia pracy czy też nauki w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Ukrainy, Białorusi bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Tym samym, aby wykonywać ten zawód, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły