Usługi 

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Kliknij w to miejsce jeśli jesteś zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Na skuter otwarcia się Polski na biznes z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze wykonują tysiące zwykłych i przysięgłych przekładów na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie statystycznych obywateli, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, że w sieci nietrudno znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, nadal nie dorównają one wykwalifikowanym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz wymagane, np. jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Co zatem wpływa na koszt przekładu?

Język, czas realizacji, typ tłumaczenia – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Końcową cenę tłumaczenia dokumentu determinują wyliczone poniżej czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańszy niż translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego bądź na który pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, portugalski) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (m.in. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego).
3. Termin realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować portfel na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Przekład opracowań medycznych, prac dyplomowych bądź kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji groźnych w skutkach błędów.

Dlaczego tłumaczenie poświadczone to większy koszt?

Wypada wspomnieć, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo prawo jazdy lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym zaznacza czy przekład wykonano z odpisu, oryginału bądź kopii oraz nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie mają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły