Usługi 

Dla kogo szkolenia z ochrony danych osobowych?

Podstawowym prawnym dokumentem w naszym kraju, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która zaczęła obowiązywać w 1997. Również dziś definiuje ona ów termin oraz omawia, jak powinniśmy ich używać. W myśl aktu dane osobowe to każde dane, które pozwalają na rozpoznanie konkretnego obywatela bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć możemy więc numer PESEL, adres oraz nazwisko i imiona, ale też te określane jako dane wrażliwe – m. in. informacje o stanie zdrowia, wyznaniu czy możliwych sprawach sądowych. O ich ochronę należy zadbać tym bardziej, iż dzięki internetowi ich zdobycie oraz przetwarzanie jest naprawdę proste.

Do kogo są adresowane jest szkolenie z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe posiadają wszelkiego typu przedsiębiorstwa. Jedne obracają jedynie danymi swoich współpracowników, inne zaś uzyskują dostęp także do danych kontrahentów. We obu sytuacjach specjaliści, którzy mają do nich dostęp powinni przejść specjalne szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu dowiedzą się, jak zapewnić im bezpieczeństwo. Jest to naprawdę istotne, ponieważ po stwierdzeniu nieprawidłowości GIODO ma prawo nałożyć dotkliwe sankcje – nie tylko finansowe, ale w niektórych przypadkach także pozbawienia wolności.

Na czym opiera się kurs z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszelkich pracowników zarządzających takiego typu informacjami – będą to na przykład specjaliści z sekretariatów, archiwów bądź do spraw rekrutacji. W jego cenę wliczone są również materiały pomocnicze, za pomocą których kursanci łatwiej przyswoją wiedzę. Po ukończeniu kursu, podczas którego dowiedzą się, jak zapewnić ochronę informacji, uczestnicy dostają specjalne certyfikaty. Warsztaty z ochrony danych osobowych nie pochłaniają wiele czasu – zwykle zamykane są tego samego dnia.

Powiązane artykuły