Usługi finansowe i rachunkowe 

Twoja firma ma problemy finansowe? Skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego

Nie wszystkie przedsiębiorstwa odnoszą sukces w swojej branży. Częstokroć w wyniku ryzykownego zarządzania, niedochodowych umów bądź po prostu niedających się przewidzieć okoliczności, zadłużenie firmy zaczyna zwiększać się tak szybko, że rodzi się widmo niewypłacalności w stosunku do wierzycieli czy wręcz o upadłość firmy. W takich przypadkach powinno się szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – należy zdobyć licencję

W styczniu 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z artykułami tej ustawy obowiązująca uprzednio licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona nadawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają wymogi zawarte w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: obywatelstwo polskie,
wykształcenie magisterskie, całkowita zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, nieskazitelna opinia oraz otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taki egzamin odbywa się nie rzadziej niż co pół roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również odpowiadają na sto pytań testowych z zakresu zarządzania, finansów, prawa oraz ekonomii, ze szczególnym naciskiem na specyfikę postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Przegląd sytuacji przedsiębiorstwa i przygotowanie dalszych działań – zadania doradcy restrukturyzacyjnego

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała licencjonowanym doradcom szersze uprawnienia niż te, które posiadali wcześniej syndycy. Syndyk działał wyłącznie na polecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad firmie na wiele miesięcy przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, między innymi poprzez przeprowadzenie przeglądu kondycji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i wskazanie najodpowiedniejszego dla danego podmiotu kierunku restrukturyzacji czy opracowanie poprawnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może także być reprezentantem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoim doświadczeniem wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Restrukturyzacja często bywa przykrą i skomplikowaną procedurą, wobec tego ważne jest, aby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w przejrzysty sposób objaśnić dłużnikowi jego sytuację. Preferowaną cechą doradcy będzie też dobra znajomość branży, w której funkcjonuje zadłużona firma, bowiem ułatwia to sformowanie planu restrukturyzacji oraz odnalezienie a następnie przedłożenie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.

Powiązane artykuły