Usługi finansowe i rachunkowe 

Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Automatyczna windykacja. Uzyskaj więcej informacji.

Może być sporo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, ale i firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, mające na celu ściągnięcie zaległości

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację. Choć określenie to wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której podejmuje się względem dłużnika stosowne czynności dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wystawia podobną ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie będzie uiszczona w wyznaczonym czasie na ogół się zwiększa. W organizacji całej procedury księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – notyfikacje o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może przygotować własne harmonogramy działań wszczynanych względem opieszałych kontrahentów, wyznaczając m.in. przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, jeżeli wyliczone wyżej działania nie przyniosą pożądanego efektu, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa także przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły