Usługi finansowe i rachunkowe 

Faktura pro forma – charakterystyka i zastosowanie

Po więcej informacji o proforma co to jest zajrzyj tu.

Każdy kto prowadzi swoje przedsiębiorstwo, ale także i większość osób dokonujących zakupów przez internet, miał kontakt choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy faktura proforma jest zobowiązująca?

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, stąd nierzadko spotykamy się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Warto natomiast zostawić ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący rodzajem propozycji danej oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi ani nabycia artykułów, a więc zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie powoduje następstw w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, ponieważ mówi o sprzedaży bądź usłudze, która jeszcze nie jest zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej opisane mogą wciąż być zmienione.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma wygląda i zawiera te same elementy co faktura VAT, a więc:

  • dane stron (wystawcy oraz odbiorcy),
  • datę i miejsce,
  • nazwę towarów albo usług, będących przedmiotem transakcji (razem z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie ewentualnych zniżek,
  • określenie prognozowanego terminu realizacji usługi lub dostarczenia towaru,
  • określenie terminu zapłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Należy również pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy klient uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź wpłaci przedpłatę.

Powiązane artykuły