Usługi finansowe i rachunkowe 

Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Na flobo.io znajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o nocie księgowej 40 euro.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej czy później na ogół spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 i 100 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań windykacyjnych, a może wystawiać natychmiast?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez obowiązku uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy utrzymywanych często przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Wszak poślizg w przelaniu należności może być kwestią prostego przeoczenia bądź przejściowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie Flobo

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie znajdują się w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która wyposażona jest również w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły