Usługi finansowe i rachunkowe 

Co to jest restrukturyzacja?

Kiedy firma przechodzi głęboki kryzys, długi wobec wspólników zwiększają się z tygodnia na tydzień i rozpoczęcie procedury bankructwa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, być może przyszedł czas na rozpatrzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzację można określić jako przeobrażenie spółki, mającą na celu uniknięcie jej upadłości i w konsekwencji zwiększenie jej wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo jest wyraźnie bardziej ukierunkowane na właścicieli firm i dostarcza im wiele możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami. Także postępowania trwają krócej aniżeli w latach poprzednich i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele pożytków: pomagają zastopować egzekucje komornicze, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, powstrzymać realizację nieprzychylnych ugód, a zwłaszcza uchronić spółkę przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe, o zatwierdzenie układu, sanacyjne

Przytoczony powyżej akt prawny wymienia cztery modele postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie toczy się w większości wypadków nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się zwykle właściciele spółek na skraju niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania tego rodzaju postępowania jest częstokroć dłuższy niż rok, gdyż w kwestiach dotyczących wierzytelności spornych, to sąd podejmować decyzję o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W tym postępowaniu to zadłużona spółka przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego notabene sama wybiera, samodzielnie przeprowadza rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Rolą sądu jest tu jedynie zatwierdzenie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które prócz czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a w tym samym czasie gwarantuje szeroką ochronę przed windykacją. Wiąże się to jednak ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy zaznaczyć, że funkcjonują ograniczenia, które określają to, jaki wariant restrukturyzacji może zostać zastosowany w konkretnym przypadku. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można zainicjować wyłącznie wówczas, gdy suma zobowiązań spornych nie przekracza 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku odpowiednie jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego bądź sanacyjnego. Czynności restrukturyzacyjne są trudne, toteż jeśli decydujesz się na ich prowadzenie, ale masz wątpliwości, który wariant będzie korzystny dla Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.

Powiązane artykuły