Usługi finansowe i rachunkowe 

ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Wejdź na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby uzyskać informacje o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Brak pojawienia się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacją, kiedy muszą kilka razy dopominać się od kontrahenta zapłaty za dostarczone towary czy też zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków w wyznaczonym terminie i w efekcie otrzymać od fiskusa bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej zapłaty. Ze względu na wspomniany powyżej limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, lecz powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie opisanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie rekomendują średnim firmom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim biznesom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego pilnowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie wpłat przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane artykuły