Prawo 

Obsługa prawna firm – prawo handlowe, podatkowe i administracyjne

Nasza kancelaria jako grupa prawników – radców prawnych oraz aplikantów radcowskich – oferuje Klientom wszechstronną pomoc prawną z różnych dyscyplin prawa, specjalizując się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie pracy i prawie cywilnym. Oferujemy usługi prawne zarówno pozaprocesowe, jak i procesowe, dla podmiotów prawa handlowego i osób fizycznych. Udzielając pomocy prawnej korzystamy z bogatego doświadczenia zdobytego w okresie wieloletniej praktyki zawodowej.

Pomoc prawna dla osób prywatnych

Osoby prywatne pojawiają się u naszych prawników z kwestiami prawnymi związanymi z rozwodami, alimentami i kontaktami. Współpraca w takich sprawach opiera się w dużej mierze na zrozumieniu sytuacji osoby korzystającej z pomocy prawnej oraz dopasowanie do jej indywidualnych potrzeb odpowiedniego rozwiązania prawnego. Przygotowujemy Klienta do sporów sądowych i reprezentujemy go w postępowaniu, jednakże zależnie od stanu faktycznego sugerujemy również pozasądowe rozwiązania mediacyjne czy ugodowe, które mogą mieć wpływ na szybsze rozwiązanie sprawy oraz zredukują koszty obsługi prawnej. Osoby fizyczne zgłaszają się do nas po pomoc prawną też w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Kancelaria uczestniczy w przygotowywaniu projektów testamentów zgodnie z wolą Klienta, jak również oferuje obsługę prawną w już toczących się postępowaniach spadkowych.

Porady prawne dla podmiotów gospodarczych

Oprócz powyższego, nasi prawnicy zajmują się pomocą prawną dla przedsiębiorców. Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wobec tego oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy prowadzimy doradztwo dla obieranych przez nich działań, oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego, prawa podatkowego, prawa handlowego czy praw pracowniczych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, wynikające współpracy z różnorodnymi podmiotami, staramy się do każdego Klienta podchodzić indywidualnie, wyszukując odpowiednie rozwiązania prawne, również w jednostkowych sprawach.

Powiązane artykuły