Automatyka dla przemysłu 

Aparatura pomiarowa dla badań materiałów sypkich i płynnych

Czuła aparatura pomiarowa jest niezbędna w wielu branżach przemysłu – to od niej w dużej mierze zależy jakość wyprodukowanych materiałów. Co bada i gdzie na ogół stosowana jest aparatura pomiarowa?

Kontroluj przebieg produkcji przy użyciu aparatury przemysłowej

Nowoczesne przedsiębiorstwa, które dążą do udoskonalenia procesu produkcji i wykluczenia pojawiających się w jego trakcie błędów, inwestują w czułą aparaturę pomiarową. Urządzenia te wykorzystywane są między innymi w branży motoryzacyjnej, spożywczej, chemicznej, służą do monitorowania wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków, badania jakości papieru, opakowań oraz innych wyrobów. Dzisiejsza aparatura przemysłowa umożliwia nie tylko weryfikację jakości produktu, ale również obniżenie kosztów produkcji, a nawet pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo pracowników. Analizie podlegają zarówno materiały w postaci stałej, jak i płynnej, gazowej czy sypkiej. Aparatura pomiarowa gwarantuje uzyskanie szczegółowych pomiarów, które owocują wzrostem jakości produktów.

Co analizuje dzisiejsza aparatura przemysłowa?

Przebieg produkcji może być zaburzony przez sporo elementów – na końcowy rezultat ogromny wpływ ma między innymi nieprawidłowy poziom wilgotności czy lepkości materiałów. Aparatura pomiarowa pozwala kontrolować rozmaite parametry produktów – zawartość włókien, wilgoci, tłuszczu, a także lepkość oraz temperaturę. W nowoczesnych przedsiębiorstwach bada się w ten sposób wiele materiałów – m.in. lakiery, płytki ceramiczne, asfalty, emulsje czy sól. Aparatura pomiarowa jest również stosowana do analizy składu gazu kopalnianego, biogazu oraz syngazu, a także kontrolowania ich wartości opałowej.

Powiązane artykuły